POMPY CIEPŁA
Pompa ciepła gwarantuje niskie koszty eksploatacji i pozyskania ciepła z powietrza oraz wygodę i estetykę instalacji. Główną cechą wyróżniającą to urządzenie jest pełne dostosowanie do warunków montażu i rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło. Powietrzna pompa ciepła charakteryzuje się najlepszym sezonowym wskaźnikiem ciepła, uzyskiwanym poprzez uwzględnianie m.in. zmian temperatury zewnętrznej, czy wymogów w zakresie komfortu w budynku.

Powietrzne pompy ciepła stanowią korzystną finansowo alternatywę, zapewniającą kontrolę nad dostawą energii i przewidywalność cen. Wykorzystują energię nagromadzoną w powietrzu, a następnie oddają ją wodzie krążącej w instalacji grzewczej. Jej montaż jest dużo prostszy, a przez to tańszy niż pozostałych rodzajów pomp czerpiących ciepło z gruntu lub wody. Instalacja pompy ciepła nie wymaga również żadnych inwestycji w przygotowanie miejsca, co podnosi atrakcyjność finansową tego typu przedsięwzięcia.

Dzięki pompom ciepła mamy szansę uniezależnić się od niestabilnego rynku ropy i gazu oraz nieuchronnego wzrostu ich ceny. Dzięki kompleksowej kontroli efektywności możemy znacząco zredukować koszty pozyskania darmowej energii słonecznej z natury i mieć całkowity wpływ na sposób jej wykorzystania w zależności od warunków montażu i naszych indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie zostało wyposażone w pogodową regulację temperatury zasilania: pompa powietrzna pracuje wtedy, kiedy jest taka potrzeba i w zależności od warunków atmosferycznych. Przy ocenie efektywności cieplnej pompy ciepła najczęściej przyjmuje się wskaźnik COP, który określa udział darmowej energii słonecznej oraz kupowanej energii elektrycznej dla konkretnych parametrów. Słabością tego wskaźnika jest pomijanie całorocznych warunków pracy pompy wynikających z rodzaju instalacji grzewczej, temperatury otoczenia oraz zużycia ciepłej wody, jakie rzeczywiście są potrzebne w konkretny
budynku. Aby wyeliminować te niedogodności opracowano wskaźnik sezonowej efektywności cieplnej (SPF), który uwzględnia rzeczywiste warunki pracy i zmienność otoczenia.