POMIARY
Przeprowadzamy pomiary skuteczności działania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz ich regulacji. Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniego komfortu wentylacyjnego w pomieszczeniach, oraz ocena funkcjonowania instalacji. Pomiary parametrów powietrza wykonujemy również w ramach przeglądów podczas normalnej eksploatacji systemów wentylacyjnych. Po sprawdzeniu wydajności nawiewu, zgodności z projektem wentylacji, oraz głośności instalacji wentylacji wystawiamy protokół pomiarów.

Posiadamy szeroką gamę przyrządów kontrolno-pomiarowych:

• balometru
• pirometru
• kamery termowizyjnej
• decybelomierza
• manometru
• mikromanometru
• termoanemometru

Balometr jest urzadzeniem służący przede wszystkim do pomiaru prędkości oraz przepływu powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji.Pirometr jest to przyrząd służący do bezdotykowego pomiaru temperatury.Kamera termowizyjna to przyrząd który pozwala doskonale wykryć niedoskonałości budynku, miejsca w których tracimy ciepło. Kamera termowizyjna znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie temperatura jest wyznacznikiem bezpieczeństwa i jakości produkcji.Decybelomierz jest miernikiem który mierzy ciśnienie akustyczne. Dzięki temu rządzeniu możemy sprawdzić czy hałas w naszym budynku, pomieszczeniu mieści się we właściwym zakresie.Mikromanometr – przyrząd służący do pomiaru ciśnienia względnego o wartości mniejszej niż 6000 Pa.

Termoanemometr służy do pomiaru prędkości przepływu powietrza. Nagrzewany prądem czujnik jest chłodzony określonym strumieniem powietrza, co powoduję zmianę proporcji natężenia prądu oraz oporności włókna.

Manometr jest to urządzenie pomiarowe do kontrolowania skoków ciśnień w instalacjach ciśnieniowych. Stosowane jest w układach pneumatycznych, hydraulicznych i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie czynnikiem roboczym jest medium o ciśnieniu większym niż atmosferyczne.