SOLARY
SŁOŃCE dostarcza nam nie tylko światło, ale również energię, którą można skumulować i wykorzystać do ogrzewania wody, jak i dogrzania budynku.
Energia słoneczna jest cicha, darmowa i ekologiczna.
Do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania służą instalacje solarne. Stanowią one zespół dobranych do siebie urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, zespoły sterująco-­tłoczące i pojemnościowe zasobniki wody użytkowej lub zasobniki buforowe z przepływowymi wymiennikami ciepła. Odpowiednio dobrane i wykonane instalacje solarne pozwalają zaoszczędzić całorocznie ok. 65% energii potrzebnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ok. 30% na ogrzanie budynku. Sezonowo instalacja pozwala zaoszczędzić do 80% energii potrzebnej do ogrzania c.w.u. Konstrukcje montażowe stosowane do kolektorów słonecznych umożliwiają mocowanie ich bezpośrednio w połaci lub na powierzchni dachowej, płaskim dachu fasadzie budynku. Należy zauważyć również, iż kolektory słoneczne wychwytują energię słoneczną nawet wówczas, gdy słońce jest przykryte chmurami. Instalacje solarne znajdują zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, basenach kąpielowych, a także w rolnictwie i zakładach produkcyjnych.

Co brać pod uwagę..
Właściwy dobór systemu zależy w głównej mierze od naszych indywidualnych potrzeb energetycznych. Wielkość oraz rodzaj instalacji dobiera się z uwzględnieniem ogólnie przyjętych wytycznych:
– przeciętne dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową to około 50 litrów/osobę (woda o temperaturze 45°C),
– szacunkowa powierzchnia kolektorów w przeliczeniu na osobę wynosi od 1,0 do 1,5 m2/osobę.
– ilość domowników
– warunki lokalne (ilość i rodzaj odbiorników ciepła, orientacja budynku, kąt nachylenia dachu, zacienienie, stopień nasłonecznienia) oraz przyzwyczajeń i preferencji użytkownika co do sposobu wykorzystania energii.

Optymalnym rozwiązaniem jest umieszczenie kolektorów na dachu skierowanych w kierunku południowym pod kątem nachylenia 45°.
Przy niemożności takiego usytuowania, niedobór promieniowania możemy zrekompensować odpowiednio większą ilością kolektorów. System solarny można zamontować w prawie każdym gospodarstwie domowym, niezależnie od tego, jaki system grzewczy wykorzystywany jest aktualnie.

jak to działa…
Energia słoneczna pobierana jest przez absorber kolektora solarnego umieszczony na dachu. Kolektor zabezpieczony jest szkłem hartowanym odpornym nawet na gradobicie, które blokuje odbijanie promieni słonecznych od absorbera, przepuszczając zarówno zewnętrze promieniowanie pośrednie, jak i te padające pod kątem. Dolna część kolektora osłonięta jest izolacją o bardzo niskim współczynniku przenikalności, co zapewnia minimalne straty pozyskiwanej energii. Ciepło, jakie pobiera absorber zbudowany z miedzianych rurkach, ogrzewa czynnik grzewczy (glikol) znajdujący się w jego wnętrzu.

W momencie osiągnięcia określonej temperatury przez absorber układ wymiany ciepła (stacja solarna) załącza się i pompa cyrkulacyjna tłoczy ogrzany płyn grzewczy z kolektorów do wymiennika spiralnego znajdującego się we wnętrzu zasobnika c.w.u. Zadaniem stacji solarnej jest kontrola przepływu w całym obiegu instalacji poprzez jej regulator, który mierzy temperaturę czynnika grzewczego zarówno w kolektorach, jak i temperaturę wody użytkowej we wnętrzu zasobnika. Zadaniem zasobnika jest zmagazynowanie pozyskanej przez kolektory energii i przekazanie jej użytkownikowi w postaci ciepłej wody użytkowej.

Od sierpnia 2010r. osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe posiadające prawo do dysponowania nieruchomości a na cele budowlane mogą starać się o dotację do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program dopłat prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwrot z funduszu 45% wartości przedsięwzięcia.