SYSTEMY HYBRYDOWE
Systemy hybrydowe są to układy, które wykorzystują więcej niż jeden system do rozwiązania danego problemu. W niektórych przypadkach tradycyjna instalacja nie jest w stanie zapewnić i sprostać wymaganiom odbiorcy. W tym celu stosuje się unikalne rozwiązanie, przeznaczone wyłącznie dla danego zagadnienia łączące dwa lub więcej podsystemów w zwaną popularnie hybrydę.